Varlık Fonu Nedir? Hangi Şirketler Türkiye Varlık Fonuna Devredildi?

Gündem Finans Kredim

Varlık Fonu ekonomi alanında son günlerin en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor. Sermaye piyasalarında yer alan ve kamuya hizmet vermekte olan kuruluşları Türkiye ekonomisine kazandırmak ve dışarıdan da kaynak elde edebilmek için kurulmuş olan bir şirketin genel adına varlık fonu denmektedir.

Varlık fonunun kurulmasında ekonomik anlamda pek çok amaç bulunmaktadır. Bu doğrultuda ekonomik büyüme konusunda geçmiş yıllara nazaran gelişme kaydedebilmek ve finansal kaynak kullanımının artırılmasında teşvik gibi amaçlar varlık fonu kurulmasındaki başlıca sebepler arasında yer almaktadır.

Varlık Fonu Kim Tarafından Yönetilir?

Varlık fonu, kendi bünyesinde bulunan daha birçok alt fonu kapsayan geniş bir şirket niteliğindedir. Bu sebeple yönetimi ve denetimi noktasında Başbakan’ın görevlendirdiği kişiler yönetimde yer almaktadır.

Varlık Fonu yönetim kurulunda yer alan isimlerin başında Mehmet Bostan gelmektedir. Pek çok kurumsal mevkide uzun yıllardır hizmette bulunmuş olan Bostan, Varlık fonu yönetim kurulunda yer almaktadır. Ayrıca Oral Erdoğan, Kerem Alkin ve Yiğit Bulut yönetim kurulunun diğer üyeleri arasında yer almaktadır. Yiğit Bulut birçok kişinin bildiği üzere Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı görevinde yer alan önemli isimlerden biridir.

Hangi Şirketler Türkiye Varlık Fonuna Devredildi?

Türkiye varlık fonu kurulduktan sonra, fon bünyesine devredilen ilk şirketler Milli Piyango ve at yarışları olmuştur. Daha sonra Ziraat Bankası, Türk Havayolları, Borsa İstanbul, PTT, Halk Bankası, Eti Maden İşletmeleri, Türk Telekom, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT Uydu ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi önemli kuruluşlar Türkiye varlık fonuna devredilmiş şirketlerdir. Varlık fonuna devredilmiş olan şirket isimlerinin pek çoğu hisselerinin tamamını varlık fonuna devrederken Türk Havayolları ve Halk Bankası hisselerinin yaklaşık %50’lik kısımlarını bu kuruluşa devretmiştir.

Şirketleri Türkiye Varlık Fonuna Devretmenin Amacı Nedir?

Başlıca iki temel nedene dayandırılan varlık fonlarının en önemli amaçları arasında ülke ekonomisini canlandırmak ve ileriye yönelik kazançlı yatırımlar yapabilmek içindir. Bu noktada Türkiye Varlık Fonu ’da gelecek nesillere daha aydınlık bir ekonomi bırakabilmek için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Merkez Bankası aracılığı ile ya da bağımsız bir kuruluş olarak kurulabilen varlık fonları yerli ya da yabancı sermaye ve şirketlere ait payların alınıp satılması ile yakından ilgilenmektedir.

Türkiye Varlık Fonu Kaynakları Nelerdir?

Başbakanlık tarafından kurulmuş olan varlık fonu ve alt fonlar varlıklarını sürdürmek için bazı kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Varlık fonu kaynaklarından başlıcası, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdikleri tasarruf ve birikimler doğrultusunda arta kalan fazla nakit varlık fonunun en önemli kaynakları arasındadır.

Özelleştirme kapsamında yer alan şirketlerin varlık fonuna aktarılmasına karar verilen nakit fazlası miktarlarda diğer varlık fonu kaynakları arasındadır. Yurt içinde ve dışında bulunan sermaye piyasalarındaki finansman kaynaklarda varlık fonu için birer kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca para ve sermaye piyasaları dışında kalan diğer yollardan elde edilen finansal gelirlerde kaynak özelliğindedir.

Türkiye Varlık Fonu Kuruluş Sermayesi Ne Kadar?

Toplamda 50 milyon lira olan kuruluş sermayesinin tamamı Özelleştirme Fonu aracılığı ile ödenmiştir. Ödenmiş özellikte olan sermayeyi simgeleyen paylar ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hisse senetleri isimlerine yazılıdır. En az 5 kişi olmak koşulu ile yönetim kurulunda yer alan kişiler başbakan tarafından belirlenmektedir. En az 3 yıllık ekonomi yönetim planı hazırlamış olan yönetim kurulu üyeleri Varlık fonu anonim şirketi ve bu şirkete bağlı alt şirket ve fonları ilgilendirecek şekilde plan Bakanlar kurulunun onayı sonrasında kesin olarak yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir