Forex Parasal Genişleme Nedir?

Forex Finans Kredim

2008 yılında Amerika’da ortaya çıkan kriz nedeniyle ülkeler bazı tedbirler almıştır. Mortgage krizi tüm ülkelerin para piyasalarını etkilemiş ve ekonomik bunalıma neden olmuştur. Bu nedenle alınan tedbirlerden birisi de para genişleme uygulamasıdır. Bu sayede krizden etkilenen ekonomilerini canlandırarak etkiyi en aza indirmek istemişlerdir.

Forex Parasal Genişleme Politikası

Mortgage Krizi dünyadaki tüm devletlerin ekonomilerini etkilemiştir. Bu nedenle Merkez Bankaları tedbir amaçlı parasal genişleme politikası uygulamaktadır. ABD Merkez Bankası olan Fed piyasada paranın fazla olmasını sağlayarak faizleri en aşağı seviyeye çekmeyi amaçlamıştır. Bu sayede herhangi bit kriz durumunda en az şekilde etkilenmek istemektedir. Parasal genişleme kademeli olarak yıllara bölünerek arttırılmıştır. 2008, 2010 ve 2012 yıllarında kademeli olarak 3 aşamada artış sağlanmıştır. Bu genişleme birçok merkez bankasının politikası olmuştur. Kriz nedeniyle batmış bankalar kurtarılarak piyasanın dengede durması sağlanmak istenmektedir. Özellikle Euro bölgesindeki ülkelerde krizin etkisiyle çok fazla kayıp yaşanmıştır. Kayıplar nedeniyle parasal genişleme zorunlu hale gelmiştir.

Forex Parasal Genişleme Politikası Nasıl Uygulanır?

2016 yılında kademeli olarak parasal alımlar devam etmiştir. Mart ayında başlayan varlık alımları Eylül ayına kadar sürmüştür. Asıl mekanizmanın işlemesi Merkez Bankasının finansal olarak alacağı varlıklardır. Fazladan para ekonominin her daim canlı olmasını sağlayacaktır.

Parasal Genişleme Geleceği

Şu an için öngörüler iyi yöndedir. Japonya bu konuda dünyanın örnek aldığı para politikası uygulamaktadır. Ancak yalnızca Japonya’dan yola çıkarak yorum yapmak tam olarak doğru olmamaktadır. Ancak parasal genişleme dünyada oluşabilecek bir borç krizinden Türkiye’yi ve diğer ülkeleri korumuştur. Parasal genişleme ülkelerin yerli piyasasının değerinde bir düşüşe sebep olmaktadır. Ancak yatırımcılar eğer önceden merkez bankaları finansal serbestleşmeyi kaldıracaklarını duyururlarsa önlemlerini alacaklardır. Böylece ülkelerinin parası değer kazanacaktır.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir